Ad Manus Nyheter / Info

Ad Manus Nyheter / Info

Länkar

Åter till Ad Manus

Levererbar restorder kan hämtas in till annan order.

NyheterPosted by Kurt Blomgren Tue, December 16, 2008 22:29:13

Levererbart från restorder kan hämtas in till den ordern man har framme, och suddas från restordern. Praktisk rutin för att kunna optimera sina leveranser till kunden.

Systemet kontrollerar att det är en restorder, om det finns något levererbart, frågar om det skall läggas på. Om restordern därmed blir tom, meddelas detta.